You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
 • Váš nákupní košík je prázdný!

Ochrana osob. údajů

Ochrana a zpracování osobních údajů, práva  dotčené osoby

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů povoluje dotyčná osoba provozovateli Václav Smrž, Rusín 5, 793 97 Rusín, IČ : 63059614, Živnostenské oprávnění vydal živnostenský úřad Krnov č.j. : 380102/573/2011/PO/4 (dále jen "Správce"), aby ve smyslu zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů") zpracovávala tyto osobní údaje dotčené osoby ::

 • jméno a příjmení
 • adresa
 • e-mail
 • telefonní číslo

alternativní:

 • firma
 • DIČ

Jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, firma, IČ, DIČ je nutné zpracovat za účelem prodeje zboží. Tyto údaje budou správcema provozovatelem zpracovány po dobu neurčitou.

Správce je veden na Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00058267.

Zpracování osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů uděluje dotyčná osoba svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například   využitím nástrojů  , které Vám nabízíme ve Vašem zákaznickém účtu nebo zasláním emailu nebo zasláním dopisu na   kontaktní údaje společnosti   . Osobní údaje dotčených osob jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje dotčené osoby nepředává prodávající žádné další osobě s výjimkou externích přepravců, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v rozsahu potřebném pro dodání zboží.

 

 

 

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Osobní údaje pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 1. Poskytovatel webhostingu Dalibor Figura, Pod kostolom 515, 735 53 Dolní Lutyně, IČ 72981211
 2. Dodavatelé webových systémů a aplikací.
 3. Externích přepravci, kterým jsou osobní údaje předávány v rozsahu potřebném pro dodání zboží.
 4. Účetní vedoucí účetnictví pro Správce

Práva na opravu, zapomnění a přístup k osobním údajům dotčené osoby

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo:

 1. vzít souhlas kdykoliv zpět,
 2. požadovat od nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 3. požadovat od nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 4. vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 5. požadovat od nás vymazání těchto osobních údajů,
 6. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

K tomu   lze využít nástroje  , které najdete ve vašem účtu