You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
  • Váš nákupní košík je prázdný!

Nabíječka Technoline BC-700

  • Výrobce: Technoline
  • Kód výrobku: AA / AAA
  • Dostupnost: Není na skladě

800 Kč (Cena bez DPH: 661 Kč)

Nabíječka Technoline BC-700 AA / AAA

Profesionální mikroprocesorová nabíječka v kombinaci s diagnostickou stanicí určená pro nabíjení až 4. kusů Ni-MH / Ni-CD akumulátorů  velikosti "AA" (tužkových) a "AAA" (mikrotužkových).
Vhodná k údržbě kvalitních akumulátorů Panasonic a Sanyo Eneloop.
Tato špičková nabíječka Technoline BC-700 je v některých zemích známá také pod názvem Voltcraft IPC-1L , FKtechnics IPC-1L nebo La Crosse BC-700.
Čtyři na sobě nezávislé nabíjecí šachty s kontrolou nabíjecího procesu a nastavitelným nabíjecím proudem 200,500 a 700mA.
Není-li nabíjecí proud ručně nastaven bude nabíječka automaticky nabíjet proudem 200mA,což neublíží žádnému akumulátoru.
Vybíjecí proud se automaticky nastaví na 1/2 nabíjecího proudu 100,250m,350mA.
V každé nabíjecí šachtě je možné spustit samostatně různé funkce údržby akumulátorů (nabíjení, vybíjení, oživení, regenerace,zjištění kapacity akumulátorů).
Na displeji se zobrazují  informace o aktuálním stavu každého kanálu.
Funkce oživení (recyklování, regenerování) akumulátorů : Akumulátor bude tak dlouho nabíjen,vybíjen a nabíjen,dokud nabíječka nezjistí „měřitelný“ přírůstek jeho dosažitelné kapacity.Nové nebo staré akumulátory,které již mají paměťový efekt získají díky funkci regenerace opět plnou kapacitu.
Detekce přehřátí akumulátorů, která brání jejich přebíjení (vypínání funkce nabíjení).
Zjištění plného nabití akumulátoru metodou delta V (-dV),tento způsob detekce zaručuje,že budou akumulátory nabity na 100 % své dosažitelné kapacity a nebudou dále přebíjeny (přetěžovány) .
Po ukončení nabíjení se nabíječka automaticky přepne do udržovacího režimu (impulzní udržovací nabíjení).
Funkce testování akumulátorů zjistí skutečnou kapacitu v mAh nebo Ah.
Odkaz na stránky výrobce : http://www.technoline.de/

Specifikace :
výrobce : Technoline ( TechnoTrade GmbH - Německo)
typ nabíjených akumulátorů : Ni-MH / Ni-CD
velikost nabíjených akumulátorů : AA /  AAA (tužková / mikrotužková)
vstupní napětí el. adaptéru : 100 - 240V (50-60Hz)
nabíjecí proud : 200 / 500 / 700 mA
vybíjecí proud : 100 / 250 / 350 mA (vždy 1/2 nastaveného nabíjecího proudu)
minimální kapacita nabíjeného akumulátoru : 180 mAh
maximální kapacita nabíjeného akumulátoru : 3000 mAh
rozměry : 75 x 129 x 37 mm
záruka  24 měsíců

Rozsah balení : nabíječka Technoline BC-700,síťový adaptér,český návod.

Ovládací nabíječky :
Nabíječka je ovládána 3. hlavními tlačítky a 4. tlačítky volby příslušné nabíjecí šachty.

1.) Tlačítka výběru nabíjecí šachty 1, 2, 3, 4
Stisknutím některého z těchto tlačítek vyberete příslušnou nabíjecí šachtu (1 až 4)
s vloženým akumulátorem, u kterého chcete zvolit požadovanou funkci údržby nebo zobrazit informace o tomto akumulátoru v příslušném části displeje nabíječky.

2.) Tlačítko CURRENT : nastavení nabíjecího nebo vybíjecího proudu.
Stisknutím tlačítka CURRENT během 8. sekund po vložení akumulátoru do příslušné
nabíjecí šachty nastavíte požadovaný nabíjecí nebo vybíjecí proud akumulátoru.

3.) Tlačítko DISPLAY zobrazení informace o všech vložených akumulátorech na displeji.
Po předchozím stisknutí tlačítka volby příslušné nabíjecí šachty (1 až 4) zobrazíte
po stisknutí tlačítka DISPLAY v příslušné části displeje informace o
akumulátoru,který jste vložili do této šachty během procesu nabíjení nebo
vybíjení akumulátoru.
Zobrazí se informace :
nabíjecí nebo vybíjecí proud v „mA
čas,doba nabíjení nebo vybíjení „hh:mm
napětí akumulátoru „V
kapacita akumulátoru v „mAh“ nebo v „Ah“.

4.) Tlačítko MODE : volba funkcí údržby akumulátoru.
Po předchozím stisknutí tlačítka volby příslušné nabíjecí šachty (1 až 4) stiskněte
tlačítko MODE a přidržte toto tlačítko stisknuté asi 1 sekundu. Dalším
postupným krátkým stisknutím tohoto tlačítka můžete v příslušné nabíjecí šachtě
zvolit podle zobrazení v příslušné části displeje nabíječky následující
funkce údržby akumulátoru:
CHARGE / nabíjení akumulátor
DISCHARGE / vybíjení akumulátoru
TEST / otestování akumulátoru
REFRESH / oživení akumulátoru

Přehled funkcí údržby :
Nabíjení akumulátorů : CHARGE
Po zapnutí této funkce a po ukončení nabití akumulátoru v příslušné nabíjecí
šachtě bude tento akumulátor dále nabíjen malým nabíjecím proudem,
nabíječka se automaticky přepne do režimu tzv. udržovacího nabíjení
akumulátoru.Zjištění plného nabití akumulátoru nebo více ks. akumulátorů provádí
nabíječka na principu PVD (Peak-Voltage-Detection = detekce vrcholového napětí)
neboli metodou přírůstku (rozdílu) napětí „-ΔU“. Během nabíjení je akumulátor stále
kontrolován mikroprocesorem nabíječky a mikroprocesor vypne normální nabíjení
v příslušné nabíjecí šachtě při dosažení 100 % kapacity akumulátoru a současně provede
automatické přepnutí nabíječky do režimu udržovacího nabíjení akumulátoru po
jeho úplném nabití.Z toho důvodu nemusíte akumulátory vytahovat z nabíječky
okamžitě po ukončení nabíjecího procesu.

Vybíjení akumulátorů : DISCHARGE
Po zapnutí této funkce a po ukončení vybití akumulátoru v příslušné nabíjecí šachtě
bude tento akumulátor následně nabíjen funkcí CHARGE a poté bude dále
nabíjen malým nabíjecím proudem,nabíječka se automaticky přepne do udržovacího režimu.
Tato funkce je vhodná zvláště k odstranění nepříjemného paměťového efektu u akumulátorů Ni-Cd.

Oživení akumulátorů : REFRESH
Akumulátor bude v tomto případě v příslušné nabíjecí šachtě šetrně vybíjen a
nabíjen tak dlouho,dokud nabíječka nezjistí žádné další měřitelné zvýšení
kapacity akumulátoru.Nabíječka nabije akumulátor na jeho maximální
možnou dosažitelnou kapacitu.Tento cyklus regenerace akumulátorů
může trvat i několik hodin.Tato funkce je vhodná pro oživení starých (unavených) akumulátorů nebo pro akumulátory,které nebyly dlouho používány.
Tímto způsobem odstraníte rovněž nepříjemný paměťový efekt Ni-Cd akumulátorů.
Občas proveďte toto oživení i s Ni-MH akumulátory.

Testování akumulátorů : TEST (zjištění kapacity akumulátorů)
Stisknutím tlačítka TEST po vložení akumulátoru do příslušné nabíjecí šachty
zjistíte jeho kapacitu v mAh nebo v Ah .Zobrazení této kapacity uvidíte
v příslušném části displeje nabíječky pod akumulátorem. Akumulátor bude nejdříve plně nabit,
poté vybit a znovu nabit.

 

Test  Ni-MH noname akumulátorů o kapacitě 3000mAh provedený v nabíječce Technoline BC-700,klikni na odkaz :  http://www.youtube.com/watch?v=qM6gcAMrvm8&feature=related